Kreditēšana

Nerezidentu kreditēšana pērkot nekustāmo īpašumu

 Pamatnosacījumi, kurus piedāvā banka:

 ·    Minimālā kredīta summa: EUR 20 000, ekvivalents USD;
 ·    Maksimālā kredīta summa – līdz 70% no nekustama īpašuma vērtējuma noteiktas tirgus vērtības, ko noteicis bankas akceptēts vērtētājs (nekustamā īpašuma iegādes gadījuma);
 ·    Kredīta termiņš - līdz 20 gadiem (nekustamā īpašuma iegādes gadījuma);
 ·    Procentu likme par kredīta līdzekļu izmantošanu – ne mazāk ka 4,65% + 6M Euribor/USD Libor;
 ·    Komisijas maksa par kreditēšanas darījuma noformēšanu – 1,5-2% no kredīta summas;
 ·    Komisijas maksa par Līguma par darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu – EUR 71,-