Uzturēšanas atļauja

Uzturēšanās atļauja investoriem Latvijā

Uzturēšanās atļauja – tas ir dokuments, kas ļauj uzturēties Latvijas Republikas teritorijā vai citas Šengēna līguma valsts teritorijā vairāk nekā 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ierašanās dienas.
2014. gadā 1. septembrī stājās spēkā grozījumi „Imigrācijas likumā”, kas ļauj investoriem no ārvalstīm saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

Investoriem ir iespēja saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, ja viņš ir iegādājies un viņam pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 eiro, kā arī veikt iemaksu valsts budžetā 5% apmērā no iegādājamā nekustamā īpašuma vērtības, ārzemniekam pieprasot pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju.

Iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālai vērtībai Rīgā jābūt ne mazākai par 80.000EUR. Gadījumā, ja iegādājamā nekustamā īpašuma vērtība ir zemāka, nekā tas tiek prasīts, nepieciešams veikt iegādājamā nekustamā īpašuma neatkarīgu novērtēšanu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iegādes darījuma summai jāatbilst nekustamā īpašuma vērtējuma vērtībai.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Ja uzturēšanās atļauju pieprasa sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi, ārzemniekam jāuzrāda Latvijas republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:
-    noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
-    fotogrāfija ne vecāka par 3 mēnešiem (3 x 4 cm);
-    pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
-    dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu;
-    dokuments, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā;
-    dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
-    dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;
-    maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.
-    Laulātajam laulības apliecības oriģināls; Bērniem dzimšanas apliecība oriģināls;

     Galvenajam iesniedzējam dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu 960 EUR x 12 (mēneši) = 11520 EUR; Laulātajam: 320 EUR apmērā x 12 (mēneši) = 3840 EUR;

Vai uzturēšanās atļauju ir nepieciešams pagarināt?

Uzturēšanās atļauju nepieciešams ik gadu apstiprināt. Pēc pieciem gadiem termiņuzturēšanās atļaujas turētājam ir tiesības pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu, kas sniedz viņam tiesības bez šķēršļiem pārvietoties un dzīvot jebkurā Šengēnas līguma valstī bez obligāta pienākuma atrasties Latvijā 180 dienas un vairāk. Pēc kārtējiem pieciem gadiem pretendentam ir tiesības pretendēt uz Latvijas Republikas pilsonību, kas sniedz viņam tiesības bez šķēršļiem pārvietoties un dzīvot jebkurā Šengēnas līguma valstī un Eiropas Savienības valstī.