Papildus pakalpojumi

Mūsu darbs ietaupa Jūsu laiku un līdzekļus, veltītos nekustamā īpašuma apsaimniekošanai

Kompānija IdealProperty piedāvā Jums plašu papildu pakalpojumu klāstu.
Klientiem, kas ir ieguldījuši nekustamajos īpašumos Latvijā, piedāvājam nekustamo īpašumu pārvaldes pakalpojumu:

- remontdarbu veikšana;
- mēbelēšana un dizains;
- iznomāšana;
- līgumu noslēgšana/atkārtota noslēgšana ar komunālajiem dienestiem;
- apkalpošanas uzņēmumu uzraudzība;
- juridiskais atbalsts;
- nekustamo īpašumu stāvokļa kontrole.

Nekustamo īpašumu pārvalde ir pilnīga ēkas ekspluatācijas organizēšana, tostarp visu veidu tehniskais atbalsts, uzkopšanas pakalpojumu piedāvājums un nekustamo īpašumu objektu apsardzes nodrošināšana.

- Nepieciešamības gadījumā dzīvojamo vai komercplatību īpašnieka interešu aizstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs.
- Juridiskā palīdzība un atbalsts īpašniekam ar nekustamo īpašumu saistītos sarežģītos jautājumos.
- Dzīvojamo un komercplatību stāvokļa uzlabošana, remontdarbu veikšana, to kvalitātes kontrole, telpu mēbelēšana un dizains.
- Tehniskā atbalsta, uzkopšanas personāla vadība, citi nekustamo īpašumu apkalpošanas veidi.
- Ienākumu un izdevumu pilnīga pārvalde saistībā ar nekustamo īpašumu, kā arī naudas fondu uzraudzība, visefektīvākā šo fondu līdzekļu pārdale.
- Pilnu pārskatu iesniegšana nekustamo īpašumu objekta īpašniekam.
- Iznomājot nekustamo īpašumu, pārvaldes pakalpojumi iekļauj arī visu veidu attiecības ar nomniekiem, sākot ar komfortablāka iznomāto telpu stāvokļa nodrošināšanu līdz savstarpējo norēķinu uzraudzībai un iespējamo konfliktu noregulēšanai.
- Pasākumu plānošana un izpildīšana ar nolūku palielināt nekustamā īpašuma objekta ienākumus.
 
IdealProperty kompānijas pamatmērķis ir nekustamā īpašuma izmantošanas efektivitātes panākšana īpašnieka interesēs. Piedāvājam arī pilnu nekustamo īpašumu uzturēšanas un apkalpošanas servisu sadarbībā ar labākajiem attiecīgo nozaru ekspertiem:
  • objekta uzraudzība un apsardze;
  • teritorijas uzkopšana: apzaļumošana, zāles pļaušana, sniega tīrīšana, lapu un zaru izvešana;
  • telpu iknedēļas uzkopšana;
  • tehniskā apkalpošana (sīko darbu un remontdarbu veikšana);
  • transporta pakalpojumi (pārvadājumi, piegāde, pārcelšanās pakalpojumi).
Mūsu darbs ietaupa Jūsu laiku un līdzekļus, veltītos nekustamā īpašuma apsaimniekošanai. Mēs uzņemamies visas rūpes ērtas un komfortablas dzīvošanas nodrošināšanai. IdealProperty kompānijas darbinieki ātri un operatīvi atbildēs uz Jūsu vēlmēm un sūdzībām, nodrošinot attiecīga speciālista atbalstu.